Waarom Zure Regen Gevaarlijk Is

Inhoudsopgave:

Waarom Zure Regen Gevaarlijk Is
Waarom Zure Regen Gevaarlijk Is

Video: Waarom Zure Regen Gevaarlijk Is

Video: Waarom Zure Regen Gevaarlijk Is
Video: Mavo 3: Zure regen H5.5 2023, Mei
Anonim

Elke regenval die verontreinigende stoffen bevat - stikstofoxiden, zwavel en andere zure oxiden - wordt zure regen genoemd. De gevolgen van een dergelijk meteorologisch verschijnsel voor het milieu zijn betreurenswaardig: ze vernietigen planten, beroven dieren van voedsel en vervuilen waterlichamen. Een persoon lijdt ook aan zure regen, het lichaam reageert op vervuiling door het verschijnen van een aantal ziekten.

Waarom zure regen gevaarlijk is
Waarom zure regen gevaarlijk is

Wat is zure regen?

Normaal regenwater reageert licht zuur, omdat de lucht, waar vochtdeeltjes worden gevormd, koolstofdioxide bevat. Maar als de atmosfeer een verhoogd gehalte aan verontreinigende stoffen heeft die worden uitgestoten door auto's, metallurgische fabrieken, energiecentrales en andere menselijke activiteiten, dan reageert het water met deze verbindingen en neemt de pH ervan af. Het bevat zwavelzuur, salpeterig, zwavelhoudend, salpeterzuur en andere zuren. En wanneer ze op de grond vallen in de vorm van regen, sneeuw of andere soorten neerslag (inclusief mist), hebben deze stoffen een wisselwerking met de omgeving en hebben ze een nadelig effect op de omgeving.

De effecten van zure regen

Als zure regen wordt waargenomen in het gebied van waterlichamen - over rivieren, meren, zeeën, dan begint het water daarin ook geleidelijk te oxideren, hoewel het bij kleine effecten actief weerstand biedt aan pH-veranderingen. Maar als er regelmatig zure regen optreedt, neemt deze weerstand af, waardoor de ecologische toestand van waterlichamen verslechtert. Bij een hoge concentratie van zuren in het water beginnen de wezens die erin leven, meestal insecten, te sterven. Nachtvliegen kunnen bijvoorbeeld niet leven bij een pH van meer dan 5, 5. Vissen zijn beter bestand tegen dergelijke vervuiling, maar als de insecten sterven, wordt de voedselketen onvermijdelijk verstoord: bijvoorbeeld de forel die zich voedt op deze vliegen wordt geconfronteerd met een gebrek aan voedsel. Hierdoor neemt ook het aantal vissen in het reservoir af.

Sommige vissen kunnen in zuur water voorkomen, maar kunnen er geen nakomelingen in krijgen, wat ook leidt tot de dood van de populatie.

Als zure regen op bossen valt, vallen de bladeren van de bomen in elkaar en vallen ze eraf. Meestal worden hoge bomen, die zich in zure wolken bevinden, aan dit effect blootgesteld. Lichte neerslag met een hoge zuurgraad vernietigt bossen langzamer en onmerkbaar: ze verminderen geleidelijk de bodemvruchtbaarheid en verzadigen deze met gifstoffen, planten beginnen pijn te doen en sterven langzaam uit.

Auto's die luchtvervuiling veroorzaken, krijgen er dan last van: zure neerslag vernietigt hun beschermende coatings. Dergelijke regens zijn niet minder gevaarlijk voor door de mens gemaakte constructies: gebouwen en monumenten gemaakt van marmer of kalksteen corroderen letterlijk, omdat calciet eruit wordt weggespoeld.

Graniet en zandgesteente zijn beter bestand tegen zuren.

Zure regen is ook een gevaar voor de menselijke gezondheid. Uiterlijk zijn ze niet te onderscheiden, ze zien eruit als gewone regen, hebben geen specifieke geur of smaak en leiden niet tot onaangename sensaties op de huid. Niet alleen bij neerslag, maar ook bij het zwemmen in een rivier of meer kun je aan zuren worden blootgesteld. Dit leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, aandoeningen van de luchtwegen - astma, bronchitis, sinusitis.

Populair per onderwerp